Het bestuur van de Dordtse Reddings Brigade per 1 februari 2019

Voorzitter: H. Dorst voorzitter@rbdordrecht.nl
Secretaris: M. Janssen secretaris@rbdordrecht.nl
Penningmeester: A.J. Blokland penningmeester@rbdordrecht.nl
Vice-voorzitter: P. Amperse vicevoorzitter@rbdordrecht.nl
Commissaris: K. Dorst kdorst@rbdordrecht.nl
Commissaris: W. Heijmans wheijmans@rbdordrecht.nl
Commissaris: J. Reijerink. communicatie@rbdordrecht.nl