BESTUUR

Het bestuur van de Dordtse Reddings Brigade per 19 mei 2017

Voorzitter:                 H. Dorst              voorzitter@rbdordrecht.nl
Secretaris:                 M. Janssen          secretaris@rbdordrecht.nl
Penningmeester:     A.J. Blokland       penningmeester@rbdordrecht.nl
Vice-voorzitter:        P. Amperse         vicevoorzitter@rbdordrecht.nl
Commissaris:           S. Pinto               spinto@rbdordrecht.nl
C
ommissaris:           W. Heijmans      wheijmans@rbdordrecht.nl