Coronavirus en contributie april

Zwemlessen gaan niet door op 16 en 23 maart 2020 in verband met het Coronavirus

De DRB heeft besloten om vanwege het niet gebruik te kunnen maken van de verenigingsactiviteiten door onze leden, een contributie maatregel voor de maand april 2020 toe te passen. 

Als vereniging willen wij u graag tegemoet komen in deze periode, maar hebben als vereniging ook nog met vaste lasten te maken. Vandaar dat wij de contributie voor de maand april 2020 naar 5,00 euro verlagen.

Voor de maanden mei en juni zullen we afhankelijk van de landelijke maatregelen de contributie apart bekijken.

Bestuur DRB