Vereniging

De Dordtse Reddings Brigade is een vereniging die zich ten doel stelt het bevorderen van het redden van drenkelingen, alsmede – waar dit mogelijk is – met geëigende middelen hulp…

Lees meer Vereniging

Historie

De geschiedenis van de Dordtse Reddings Brigade is zeer nauwkeurig uitgezocht door oud-bestuurslid en archivaris Dirk Slijkhuis. Gezien deze klus en de grote hoeveelheid mooie historische feiten zullen we deze…

Lees meer Historie

privacyverklaring

AVG Privacyverklaring Dordtse Reddings Brigade De Dordtse Reddings Brigade (DRB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over…

Lees meer privacyverklaring