Vereniging

De Dordtse Reddings Brigade is een vereniging die zich ten doel stelt het bevorderen van het redden van drenkelingen, alsmede – waar dit mogelijk is – met geëigende middelen hulp te verlenen bij calamiteiten.  

De DRB is opgericht in 1956 en sinds die tijd uitgegroeid tot een goed functionerende hulpverleningsinstantie die daadwerkelijk en snel inzetbaar is bij uiteenlopende calamiteiten en die in de loop der jaren een grote naamsbekendheid op het Eiland van Dordt en zelfs daarbuiten heeft verworven.  

Eveneens is het een vereniging waar mening Dordtenaar heeft leren zwemmen en zwemmend redden en tevens op hoog niveau mee wordt gedaan met de ocean- en poollifesaving wedstrijden.