Kinderen die in het bezit zijn van het diploma A kunnen bij de DRB vaker in de week zwemmen. Omdat het leuk is, omdat je sneller leert en omdat je vrienden maakt.

Daarom willen we met name jonge kinderen en jongeren aanmoedigen om eens bij ons proeftrainingen te komen doen.

We vinden dat belangrijk dat kinderen naast het behalen van hun diploma’s allerlei leuke en sportieve dingen doen in het water. Voor jonge waterratjes is water plezier en lol hebben. Maar er is veel meer: je leert veel beter zwemmen dan in ¾ uur in een diploma zwemles mogelijk is, je leert sneller omdat je vaker oefent, je ontdekt dingen die je nooit dacht dat je ze kon. Je krijgt een betere conditie en je maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. En je kan af en toe een techniekwedstrijd (samen met MNC)  of een lifesaving wedstrijdje met individuele nummers en met estafettes doen.

De DRB biedt daarom een speciaal lifesaving sportprogramma aan, dat op kinderen van de basisschool leeftijd is afgestemd. We doen dat in verschillende groepen.

F-instroomgroep
Kinderen met een A of B diploma kunnen een tweede keer zwemmen in onze instroomgroep F. Deze training wordt vooraf gegaan door een landtraining van een half uur, omdat we op het droge ook allerlei zaken kunnen leren via allerlei leuke oefeningen en dingen samen doen. Dat kost niets extra’s en zit gewoon in de standaard contributie. We besteden aandacht aan het leren van de wedstrijdzwemslagen, keerpunten maken, starten vanaf een startblok, onderwater zwemmen, ringen duiken, met vliezen zwemmen en materiaal vervoeren in het water. Ons doel is dat het vooral leuk en leerzaam is en dat kinderen ontdekken wat de lifesaving sport allemaal te bieden heeft. Daarom is het geen tweede zwemles, maar doen we echt andere dingen. We maken ook af en toe een uitstapje naar ballen gooien en doen aan techniek wedstrijdjes van MNC of DRB mee en we gaan in de zomer ook buiten trainen in open water , aan strandjes in de Merwelanden of aan zee. Stoeien met een nipperboard of kano, rennen in het zand of beach flaggen. Dat hoort er allemaal bij.

E-instroomgroep 
Kinderen die een C-diploma hebben of diploma’s junior redder of zwemmend redder en die geboren zijn na 2008 komen in deze groep. We doen dezelfde dingen als bij de F-groep, maar zorgen dat elk kind zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij het kind past. Ook voor hen geldt dat zij voor de reguliere contributie aan alle activiteiten deel kunnen nemen zolang ze in de E-instroomgroep zitten.

C- en D-aspiranten
Kinderen die geboren zijn voor 2008 en over minimaal een C diploma beschikken zijn door ons ingedeeld bij de C en D aspiranten van hun leeftijd. Wanneer dat ons inziens te vroeg voor een kind is, doet het tijdelijk mee bij de E-instroom. Overleg hierover is natuurlijk altijd mogelijk.

Bij de C en D aspirantengroepen richten we ons meer op de wedstrijdonderdelen en alles wat daar mee samenhangt. Waar de vorige groepen alleen aan onderlinge clubwedstijdjes deelnemen, doen deze aspiranten groepen mee aan wedstrijden die door Reddingsbrigade Nederland worden georganiseerd. Ook kan je deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen voor jouw aspiranten categorie. Zij hebben hiervoor een wedstrijdlicentie nodig.  We doen ook geregeld aan wedstrijdjes in België mee.

De C en D aspiranten kunnen 4 x in de week trainen en krijgen vanaf oktober 2018 ook een landtraining. Buiten de hiervoor genoemde lifesaving training doen de C en D aspiranten ook nog mee het diplomazwemmen op maandagavond. Dat wordt georganiseerd door de Commissie Zwemmen. Om aan officiële bondswedstrijden mee te doen moeten C-aspiranten beschikken over Zwemmend Redder 1 (ZR1) en D aspiranten over Junior Redder 2 (JR2). Wanneer je deze diploma’s niet hebt, zoeken we naar een oplossing samen met jullie en met de zwemcommissie.

Ook kinderen die na 2008 zijn geboren kunnen in de E- aspiranten categorie aan officiële bondswedstrijden en NK’s voor E-aspiranten deelnemen. De coach overlegt dit met kind en ouders als wij denken dat dat een goede en leuke volgende stap is. Je gaat dan over van de E of F-instroomgroep naar jouw aspirantencategorie.

De contributie voor de C, D en E aspiranten is 1,5 de basis contributie: € 22,50 per maand.

De proeftuin zwemsporten
We hebben hiervoor al enkele malen vermeld dat we met zwem- en polovereniging MNC, de andere zwemsporten en Optisport willen samenwerken. We gaan dit in eerste instantie doen vooral doen bij de doorstroom vanuit het ABC zwemmen naar de diverse zwemsporten, want het is jammer dat er zo weinig kinderen in de zwemsport actief blijven na het diplomazwemmen.

Hoe dit precies gaat werken, zullen we binnenkort hier vermelden.